Procesaudits - verbetering functioneren organisatie

Procesaudits en verbetering functioneren organisatie

De interne ISO audits van ISOMANAGEMENT onderzoeken of processen goed verlopen. Zowel de uitvoering van het proces als de voorwaarden nodig voor een goede uitvoering van dit proces zijn doel van het onderzoek. Daarnaast zijn deze interne ISO audits verplicht voor het behouden van het ISO 9001 certificaat.
Door de grote ervaring van ISOMANAGEMENT op management en bedrijfskundig gebied, zorgen onze ISO 9001 Audits voor inzicht in de verbeteringsmogelijkheden in het functioneren van de organisatie en de voorwaarden waaronder u deze verbeteringen tot stand kunt brengen.

ISO 9001 Proces optimalisatie

We zien vaak dat organisaties hun processen niet optimaal hebben ingericht waardoor het functioneren van de organisatie wordt bemoeilijkt. Door werkdruk en gebrek aan een helikopterview blijven er zaken misgaan. Vaak wordt dit wel gezien, maar afgedaan als incident of als onoplosbaar probleem beschouwd. Structurele oplossing blijven hierdoor uit. Door prestaties van processen te meten (op eenvoudige, praktische wijze) komen structurele problemen boven tafel. Oplossingen zijn vaak eenvoudig en leveren soms grote kostenbesparingen op.

ISO 9001 Interne audit info

Informatie over uitbesteding of coaching van de interne Audit voor ISO 9001 certificering, ISO 14001 certificering of ISO 27001 certificering?
Wacht niet langer en maak een eind aan de verplichte Audits die geen resultaten opleveren. Vraag een offerte en/of informatie hier aan >> Kosten en informatie ISO 9001 certificering interne audits …