Interne audits

INTERNE AUDITS

Interne audits

Een interne audit is een onderzoek ter beoordeling van het functioneren van de interne organisatie door een auditor of auditoren in dienst van, of in opdracht van die organisatie. Bij deze interne controle staat centraal het volgen van de procedures van processen en werkwijzen binnen de onderneming.
Interne auditing omvat over het algemeen ook de evaluatie van de eigen doelstellingen, van de strategie om deze doelen te bereiken en de met deze strategie bereikte resultaten.
Financiële interne audits bij grotere bedrijven, overheidsorganisaties en instellingen, zijn een controle van de interne financiële verantwoordingen, inclusief de administratieve organisatie en de wijze van totstandkoming van de interne financiële jaarrekening.
De auditrapportage wordt door de hoogste leiding en het management gebruikt als hulpmiddel en ter ondersteuning bij het managen van verbeteringen, aanpassingen en veranderingen in de werkwijzen en structuur van de organisatie.

Intern auditing onderzoek voor verbetering

ISOMANAGEMENT geeft door haar manier van auditing aan bedrijven de mogelijkheid om op een praktische manier hun ISO 9001 certificering in te vullen.
De interne audits worden door onze auditoren op professionele en efficiënt uitgevoerd. Overbodige regelgeving is niet aan de orde. Bureaucratie is aan ons niet besteed.
Wij leggen geen extra regels op maar zoeken naar manieren om signalen vanuit de hele organisatie op een creatieve manier beschikbaar te maken voor het management.

De interne audit door ISOMANAGEMENT gaat uit van de noodzaak van een tevreden klant en de mogelijkheden om die doelstelling iedere keer opnieuw op een meer efficiënte en kostenbewuste manier te bereiken.

De wijze waarop wij interne ISO 9001 audits uitvoeren is kenmerkend voor ISOMANAGEMENT: we gaan uit van de bestaande situatie, analyseren uw systeem en de processen en komen, door onze kennis en ervaring, als vanzelf verbeterpunten tegen.
Sommigen van die verbeterpunten uit de interne audit zijn input voor nieuwe kwaliteitsdoelstellingen, andere interne auditsignalen kunnen als ‘gewone’ verbetering worden ingezet.
Onze klanten zijn meer dan tevreden met de voordelen van het systeem. Vele referenties zijn beschikbaar.

ISO 9001 interne audits kosten en info

Voor de kosten van ISO 9001 interne audits en meer informatie gaat u naar >> info kosten ISO 9001 interne audit …