Interne audits

Interne audits

Een van die door ISO geeiste regels is de interne audit. Meer weten over auditing, een audit uitbesteden of advies over interne audits of exteren audits? Vraag hier een interne audit of meer info aan >> info interne audits ISO 9001.

Interne audit

De Interne audit is een belangrijke norm eis voor de ISO 9001 certificering. De auditwerkwijze lijkt op een financiele audit. Financiele auditors zoeken echter naar compliance ofwel voldoen aan wet- en regelgeving. 
ISO 9001 vraagt echter om interne audits van elk proces en elke procedure in de hele organisatie zodat u op basis van de auditverslaglegging de mogelijkheid tot vermindering van kwaliteitskosten en verbetering/efficiency van processen kunt vaststellen.

Interne audit kosten en opbrengsten

ISO 9001 KwaliteitsmanagementISO 9001:2015 vraagt procesbewaking, continue verbetering, klanttevredenheid en een HLS kwaliteitsmanagementsysteem waar kwaliteitsborging de verantwoordelijkheid is van de directie.
De interne audit van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem door de KAM manager kost de organisatie tijd en dus geld. De auditresultaten moeten de processen verbeteren en procedures en kwaliteitshandboek weer up to date brengen. Met die verbeteringsopties worden de kosten voor de organisatie gedekt door de financiële resultaten.

Interne audits onderdelen


- Systeemaudit van de hele organisatie
Bij een systeemaudit richt een auditor zich op het systeem van verbeteringsacties en resultaten.

- Procesaudit primaire processen
Een procesaudit richt zich op de efficiency van het proces en de mogelijkheden tot verbetering van de uitvoering, de procesbeschrijvingen en de procesvoorwaarden.

- Productaudit of dienstenaudit
Voor ISO 9001 is een productaudit nodig om te zien of de processen ook een gegarandeerd eindreslutaat opeveren.

Auditresultaat

De auditor legt de auditbevindingen vast in een auditverslag.
Auditors moeten daarbij extra aandacht geven aan eventuele mogelijkheden tot verbetering.

Interne audit door adviseur

Na de ISO 9001 certificatieaudit en een positief auditverslag moet de organisatie aan bepaalde ISO eisen blijven voldoen.

Na de ISO 9001 certificatie moet volgens de ISO norm-eisen minimaal jaarlijks een interne audit worden uitgevoerd. ISO 9001 stelt dat een interne ISO auditor niet zijn eigen werk mag beoordelen. Natuurlijk betekent dat niet dat je het auditingproces niet zelf kunt uitvoeren. 
Maar een frisse onafhankelijke blik om naar uw ISO 9001 kwaliteitssysteem, processen en procedures te kijken levert wel vaak nieuwe inzichten op. Daarbij maakt het geen verschil of u nu een product of een dienst levert.

Interne audit door ISOMANAGEMENT

Een auditor van ISOMANAGEMENT kan voor u de interne audit professioneel en op een praktische manier uitvoeren. Bovendien zorgen we voor de nodige aanpassingen in procedures, zodat u DAARNA gereed bent voor de ISO certificering volgens de nieuwe ISO norm: ISO 9001:2015. De ISO 9001:2008 is inmiddels achterhaald.. Ook onze auditchecklist is gebaseerd op de nieuwe ISO.

Interne audits zonder frustraties

Onze ISO 9001 interne audit (zowel ISO 9001:2008 als ISO 9001:2015) van het kwaliteitssysteem staat borg voor succes: ISO interne audits als onderdeel van ISO certificering leveren resultaat op. Interne audits volgens de ISO 9001 norm of de ISO 14001 of ISO 27001 norm door ervaren auditoren van ISO-management, nemen de belasting voor uw management weg en controleren effectief of de efficiency van de processen en procedures in uw organisatie voldoen aan de ISO standaard.

Kosten ISO 9001 interne audit?

Vraag een offerte voor de kosten van ISO 9001 certificering of de kosten voor ISO 9001 kwaliteits-audits. Meer info over ISO normen, ISO kwaliteitssystemen, ISO certificatie en interne of externe auditing en/of de kosten voor het onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem door ISO-management ? Klik hier >>Interne audit info en kosten.

Voor meer info over de kosten voor het uitbesteden van interne audits voor ISO certificering ( ISO 9001 :2015 certificering, ISO 14001:2015 of 27001) en eventueel ook de onderhoud kosten van uw ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem kunt u ook even bellen met:

Annelies de Jong 06 83897691 of
Kees Kraaijeveld 06 30439237.

ISO 9001 audits